Vitajte na webe AXA

Chceš rozvíjať svoj talent?

Podporíme Ťa

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis vyhlasuje grantový program „Chceš rozvíjať svoj talent? Podporíme ťa!“, ktorý nadväzuje na niekoľkoročnú tradíciu podpory AXA fondu pre mladé talenty v oblasti vedy, výskumu či umenia. V programe rozdelíme celkovo 25 000 EUR.


Cieľ programu

AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis pomôže rozvinúť talent mladých ľudí od 15 do 26 rokov, ktorí túžia na sebe pracovať, no brzdí ich nedostatok finančných prostriedkov.


Oprávnení žiadatelia

Grant je určený pre žiakov stredných škôl a študentov vysokých škôl, ktorí budú študentmi počas celého obdobia realizácie podporeného projektu. Projekt podávajú študenti vo veku do 26 rokov, za žiaka vo veku 15 - 18 rokov podáva žiadosť jeho zákonný zástupca.

Žiadateľ musí vo vybranej oblasti (veda, výskum, umenie) dosahovať výborné študijné výsledky, preukázať mimoškolské aktivity, napríklad účasť na olympiádach, súťažiach alebo sa aktívne angažovať v školských záujmových činnostiach.


O podporu môžete žiadať na výdavky priamo súvisiace s rozvíjaním talentu alebo so štúdiom:

  • Náklady na zabezpečenie účasti na súťažiach, konferenciách, tréningoch, vzdelávacích seminároch, kurzoch a pod.
  • Náklady spojené s prípravou na súťaž, konferenciu a pod.
  • Náklady spojené s vyvíjaním učebnej pomôcky, softvéru, aplikácie, videa a pod.
  • Ďalšie náklady priamo sa viažuce na rozvíjanie nadania žiaka alebo študenta

Náklady na úhradu internátu alebo ubytovania počas štúdia môžu byť podporené max. do výšky 50 %.


Financie nie je možné žiadať na:

  • Amortizáciu vozidiel
  • Služby mobilného operátora
  • Ďalšie výdavky, ktoré nie je možné zdokladovať riadnym účtovným dokladom

Výška finančnej podpory

Maximálna výška grantu, o ktorú môžete žiadať, je 2.000 EUR, minimálna výška je 500 EUR. AXA Nadačný fond v Nadácii Pontis podporí žiadosti v celkovej sume 25 000 EUR.

Prijímanie žiadostí

Viac informácií

Kritériá hodnotenia

Viac informácií

Časový harmonogram

Viac informácií

Podmienky podpory

Viac informácií